logo

SCHERMINSTALLATIES

Horizontale schermen

Horizontale schermen geven de mogelijkheid om gewassen te beschermen tegen de wisselingen van het weer en het groeiklimaat te verbeteren voor een optimale productie en kwaliteit. Voor het beheersen van de luchtvochtigheid, tegengaan van uitstraling tijdens de nacht, weren van zoninstraling of bepalen van de daglengte adviseert SCRE3NS u graag over het juiste type installatie en meest geschikte schermdoek. Ook meervoudige installaties zoals dubbele schermen of zelfs triple schermen worden steeds vaker toegepast. Te plaatsen boven elkaar of als 2 installaties op 1 dradenbed.

Doekintreksystemen

Door het doekintreksysteem wordt het intrekken én vervangen van schermdoeken minder tijdrovend en minder risicovol voor zowel gewas als installateur. Doordat het schermdoek direct in het profiel wordt getrokken, is het aanbrengen van doekclips overbodig. Werkzaamheden tussen het gewas en op grote hoogte worden hiermee tot een minimum beperkt. Naast snel, schoon en veilig, is het systeem flexibel en geschikt voor elk doektype!

Rolschermen

Gevelschermen:
De verticaal rollende gevelschermen van SCRE3NS zijn optimaal te integreren in de buitengevels van een kas. Voor het behalen van een optimaal teeltresultaat adviseren wij u graag over de verschillende mogelijkheden zoals verduisteren, beperken van de lichtuitstoot, energie besparen of het reguleren van zonlicht.

Twinrolschermen:
Twinrolschermen worden gebruikt om een kas in meerdere afdelingen of klimaatzones te verdelen. Bijvoorbeeld tussen afdelingen met verschillende teeltfases of teelten.

 

Nokschermen

Nokschermen onderbreken de luchtstroom boven het horizontale scherm in de nok van kas. Het tegengaan van kouval en verminderen van temperatuurverschillen draagt bij aan een uniforme groei van het gewas. De SCRE3NS nokschermen zijn glashelder, brandvertragend en gemakkelijk (zelf) te installeren.

Insectengaas

Insectengaas is de ideale oplossing voor het weren van schadelijke insecten van buitenaf en het behouden van nuttige insecten in de kas. Het toepassen van insectengaas vermindert de behoefte aan bestrijdingsmiddelen. Een mooie manier om duurzamer en groener te telen! SCRE3NS levert en monteert accordeon (ook wel bekend als harmonica) gaassystemen voor elk type kas.